• USD 2,8303
  • EURO 3,1042
  • ALTIN 101,8270
  • PETR 50,2300
  • BONO 9,8800

HABERLER